Quickscan Brandbeveiliging


Als eigenaar van een gebouw, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in uw pand. In de praktijk blijkt dat veel panden niet voldoen aan de vereiste regelgeving. Regelgeving over brandbeveiliging is continue aan wijzigingen onderhevig. Vaak bestaat er veel onduidelijkheid bij eigenaren of huurders over de verantwoordelijkheid. Laat nu voordelig uw installaties controleren door middel van onze Quickscan Brandbeveiliging!

VDB Advies voert voordelig controles uit in diverse panden. Op deze manier krijgt u als gebruiker of eigenaar vanQuickscan Brandbeveiliging een pand een volledig inzicht in de status van de aanwezige brandmeld– en ontruimingsinstallatie. Dit is een eenmalige Quickscan Brandbeveiliging en kan op korte termijn worden uitgevoerd. Een volledige rapportage van de scan van uw brandbeveiliging zal binnen enkele dagen verzonden worden.

Wat wordt zoals geïnspecteerd? Geëiste brandmeld- en ontruimingsinstallaties dienen aan bepaalde minimale eisen te voldoen. Informatie die deels in een logboek aanwezig dient te zijn, en een ontwerp dat op locatie kan worden gecontroleerd. De volgende punten worden opgenomen:

Logboek

Ieder brandmeldsysteem wordt opgeleverd met een logboek. Hierin bevinden zich alle voor de installatie geldende uitgangspunten, ontwerptekeningen, productcertificaten en opleverdocumenten. Ook worden hierin de beheerderstaken vastgelegd. De installatie dient te worden onderhouden door een hiertoe erkende partij welke bekend is met het aanwezige fabricaat. VDB Advies controleert of het logboek compleet is en of onderhoud en beheerderstaken naar behoren worden uitgevoerd.

Programma van Eisen

De uitgangspunten van iedere installatie worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Dit uitgangspuntendocument wordt opgesteld in samenwerking met de gebruiker en veelal geaccordeerd door de gemeente, verzekeraar of bevoegde autoriteit. Iedereen mag een PvE opstellen maar dit blijft echter vakwerk. Aan de hand van dit document wordt de installatie ontworpen. Een gediplomeerde projecteringsdeskundige dient deze werkzaamheden uit te voeren.

Installatie

VDB Advies controleert of het PvE en tekeningenpakket overeenkomen met de werkelijke situatie. In de praktijk blijkt dat bouwkundige wijzigingen, of verandering van gebruik van een ruimte, niet juist worden beoordeelt en aangepast. Met onveilige situaties als gevolg.

Tevens dient de aanwezige ontruimingsinstallatie aan minimale geluidseisen te voldoen. Dit houdt in de praktijk in dat het ontruimingssignaal overal 6dB boven het omgevingsgeluid dient te klinken. Iets wat in veel gevallen niet bereikt wordt.

Certificering en Doormelding naar de brandweer

In een aantal gevallen dient uw installatie gecertificeerd te worden en geïnspecteerd door een hiertoe bevoegde onafhankelijke partij. Ook is dan vaak een doormelding naar de brandweer vereist. Door nieuwe regelgeving is dit de laatste jaren erg verandert. Let u goed op dat u geen onnodige kosten heeft omdat u niet juist bent geïnformeerd!

Vrijblijvend contact

Neem voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak contact met ons op. Ook voor alle overige vragen welke betrekking hebben op brandveiligheid in uw bedrijfsgebouw. Laat geen twijfel bestaan over de veiligheid van de mensen waarvoor u verantwoordelijk bent!