Ontruimingsalarminstallatie


Ontruimingsalarminstallatie

Een ontruimingsinstallatie is een samenhang van centrale apparatuur zoals de centrale (vaak een gecombineerde brandmeld/ontruimingscentrale) en veldapparatuur zoals handmelders (rode vierkante drukkers), signaalgevers en sturingen. De ontruimingsalarminstallatie heeft tot doel het alarmeren van de interne organisatie (BHV) en aanwezigen, en soms direct de brandweer of andere alarmcentrale. Op deze manier kan bij een (brand)melding een ontruiming zo snel mogelijk in gang worden gezet.

ontruiming VDB Advies Zoetermeer

o

Problematiek

Veel ontruimingsalarminstallaties zijn in het verleden niet conform de juiste regelgeving aangelegd. Dit betekent vaak dat minimale geluidsniveau’s door verschillende redenen niet worden gehaald. Vanwege het ontbreken van een certificeringsregeling was ontruiming gek genoeg vaak een ondergeschoven kindje.

De juiste werking van de ontruimingsalarminstallatie is echter cruciaal wanneer het gaat om brandveiligheid. Hoofddoel van brandveiligheid is de veiligheid van mensen binnen een pand garanderen. Dat betekent dat deze bij een beginnende brand zo snel mogelijk gealarmeerd dienen te worden waar zij zich ook bevinden. Op zolder, in het archief, technische ruimte of zelfs het toilet. Twijfelt u over het geluidsniveau van uw ontruimingsalarm? Laat VDB Advies dit controleren!

Programma van Eisen

De uitgangspunten van een ontruimingsalarminstallatie dienen te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd welk type installatie aangelegd dient te worden en in hoeveel zones ontruimt moet worden. Het komt in de praktijk vaak voor dat er geen PvE is opgesteld voor een bestaande installatie. Desondanks dient er ook voor die installaties te worden vastgesteld of deze aan een minimale ondergrens voldoen. (NEN2575:2000)

Type Installatie

Er zijn verschillende soorten ontruimingsalarminstallaties, waarbij per type en risico van een pand wordt bepaald welke er dient te worden toegepast. Dit is aangegeven in de NEN2575:2012, welke bestaat uit 5 delen.

Deel 1: Algemeen. Hierin wordt met name aangegeven in welke situatie welk type installatie is vereist.

Deel 2: Luidalarminstallatie type A. Dit is een installatie op basis van luidsprekers, waarbij behalve het slow-whoop signaal tevens een gesproken mededeling wordt omgeroepen. Dit is vaak in meerdere talen. Tevens kunnen aanvullende boodschappen worden omgeroepen om aanwezige personen te informeren. Type A installaties worden over het algemeen toegepast in gebouwen groter dan 10.000 m2 of met een vloer hoger dan 20 meter.

Deel 3: Luidalarminstallatie type B. Dit is een installatie op basis van akoestische signaalgevers welke de nederlandse slow-whoop toon genereren. Wanneer een brandmeldinstallatie is vereist is automatisch ook een ontruimingsalarminstallatie vereist (zie bouwbesluit 2012). Dit zijn over het algemeen gecombineerde installaties waarbij 1 centrale wordt toegepast voor zowel de brandmeld- en de ontruimingscomponenten. De projectering van de signaalgevers komt grotendeels overeen met het projecteren van rookmelders. Dit betekent dat iedere ruimte minimaal voorzien dient te worden van 1 signaalgever. VDB Advies kan hiervoor een plan opstellen.

Deel 4: Draadloos en stil alarm. Dit betreft een systeem waarmee de interne organisatie wordt gealarmeerd om de ontruiming in gang te zetten, zoals een PZI (Personen Zoek Installatie) of DECT systeem. In hoog risico gebouwen zoals celgebouwen of zorggebouwen, wordt vaak geen luidalarm toegepast in gebieden waar personen niet of verminderd zelfredzaam zijn. Zodoende wordt er geen paniek veroorzaakt en kan de BHV het ontruimingsplan in werking stellen.

Deel 5: Stilalarm met attentiepanelen. Met deze installatie wordt met attentiepanelen op bepaalde locaties in een gebouw een geselecteerde groep personen gewaarschuwd om de ontruiming in gang te zetten. Een combinatie met een ander type ontruimingsalarminstallatie wordt vaak toegepast. U kunt hierbij denken aan attentiepanelen in zusterposten of bij hoofd BHV of technische dienst of facilitair manager. De attentiepanelen maken deel uit van de brandmeldinstallatie zodat meldingen vaak op melderniveau kunnen worden doorgegeven en snel en doeltreffend kan worden ingegrepen.

Wat kunnen wij voor u betekenen op dit gebied:

– Opstellen Programma van Eisen.

– Scan ontruimingsinstallatie, nulmeting van de bestaande installatie. Quickscan of gedetailleerd.

– Begeleiden van het traject om te komen tot een nieuwe ontruimingsalarminstallatie. Nieuwbouw of renovatie.

– Projectmanagement en controle bij het aanleggen van een nieuwe installatie.

– Hulp bij het controleren van voorstellen van derde partijen, bijvoorbeeld uw huidige leverancier.