Brandmeldinstallatie


Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een samenhang van centrale apparatuur zoals de brandmeldcentrale en veldapparatuur zoals handmelders (rode vierkante drukkers), rookmelders en sturingen. De brandmeldinstallatie heeft tot doel het zo spoedig mogelijk detecteren van een brand en het alarmeren van de interne organisatie (BHV) en aanwezigen. In sommige gevallen direct de brandweer of andere alarmcentrale. Op deze manier kan bij een brandmelding een ontruiming zo snel mogelijk beginnen en blusactiviteiten worden gestart.

brandmeldcentrale VDB Advies

o

Programma van Eisen

De uitgangspunten van een brandmeldinstallatie dient te worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd wat de omvang van de bewaking moet zijn en welke brandbeveiligingsinstallaties moeten worden aangestuurd. Het komt in de praktijk vaak voor dat er geen PvE is opgesteld voor een bestaande installatie. Desondanks dient er ook voor die installaties te worden vastgesteld of deze aan een minimale ondergrens voldoen. (NEN2535:1996)

Bewakingsomvang

De omvang van de bewaking van een pand, kan bestaan uit verschillende vormen. Afhankelijk van de gebruiksfunctie, oppervlakte en hoogte van een pand wordt dit bepaald n.a.v. eisen gesteld in het bouwbesluit.

Voorbeelden van bewakingsomvang zijn:
– Niet automatische bewaking. Een bewakingsvorm waarbij geen rookmelders worden toegepast en alleen       handmatig een melding kan worden gemaakt door middel van de rode handmelders. Deze worden bijvoorbeeld geplaatst bij brandslanghaspels, receptie en nooduitgangen.

– Gedeeltelijke bewaking. Omvang waarbij behalve de niet automatische bewaking rookmelders worden geplaatst in de verkeersruimten (oa gangen) en risicoruimten zoals meterkasten, keukens en archieven.

– Volledige bewaking. Hierbij worden alle ruimten voorzien van rookmelders welke geprojecteerd worden conform NEN2535. Dit ontwerp dient te worden opgesteld door een hiertoe bevoegd persoon (Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties)

Wat kunnen wij voor u betekenen op dit gebied:

– Opstellen Programma van Eisen;

– Scan brandmeldinstallatie, nulmeting van de bestaande installatie. Quickscan of gedetailleerd.

– Begeleiden van het traject om te komen tot een nieuwe brandmeldinstallatie. Nieuwbouw of renovatie.

– Projectmanagement en controle bij het aanleggen van een nieuwe installatie

– Hulp bij het controleren van voorstellen van derde partijen, bijvoorbeeld uw huidige leverancier.