Brandbeveiliging


Zorgplicht eigenaar

In 2007 heeft de Woningwet een belangrijke wijziging ondergaan. Aanleiding hiervoor waren de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede, beide in 2001. De overheid kreeg destijds het verwijt dat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de naleving van de regels voor brandveiligheid. De wijziging betreft artikel 1a van de Woningwet, welke meestal aangehaald wordt als ‘de zorgplicht van gebouweigenaren’:

Artikel 1a, lid 1: De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Dus niet meer de overheid, maar de gebouweigenaar is voortaan verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in zijn pand.

Brandmeldinstallatie

Op last van de overheid dienen gebouwen met een publieks- of bedrijfsfunctie, voorzien te worden van een brandmeldinstallatie. Indien deze verplichting aanwezig is, wordt gelijk ook een ontruimingsinstallatie geëist om de aanwezige personen te alarmeren en zo het pand kunnen ontvluchten.

Brandmeldinstallaties. Geen vakgebied waar u als gebruiker of eigenaar veelal de nodige kennis van in huis heeft. U staat aan het begin van een vaak langdurig traject om te komen tot een veilige situatie, welke aan alle regelgeving en vereisten voldoet, maar uiteraard ook prijstechnisch de meest gunstige is. U bent en blijft ondernemer, en dit zijn zaken die veel investeringen kosten, zowel op het gebied van tijd alsook financieel. Meer over brandmeldinstallaties

Ontzorgen

VDB ontzorgt u in dit gehele traject. Van een goedgekeurd ontwerp door de Eisende partij (gemeente/eigenaar), tot en met een volledig opgeleverde installatie welke voldoet aan alle gestelde eisen.

Wij zullen in iedere situatie, drie partijen uitnodigen om een aanbieding te verzorgen. In samenspraak met U, bepalen wij met onze uitgebreide ervaring de partij met de meest volledige aanbieding. Wij zullen gedurende het gehele traject een ondersteunende rol blijven voeren.

Uw voordeel

Wanneer VDB dit gehele traject voor u uit handen neemt, bespaart u dit veel tijd. Tijd die u kunt besteden aan uw dagelijkse werkzaamheden. Met onze ruime ervaring kunnen wij de meest financieel aantrekkelijke aanbieding verzorgen zonder de veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.

Contact

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak of telefonisch advies. Via onze contactpagina zijn de verschillende mogelijkheden gegeven. Voor een snelle analyse van uw situatie kunnen wij ook een Quickscan Brandbeveiliging uitvoeren. Zo krijgt u snel een globale inzage van de staat van uw brandbeveiligingsinstallaties.