Noodverlichting


Noodverlichting

Noodverlichting heeft niet direct iets te maken met brandveiligheid, hoewel dit wel vaak wordt gedacht. In openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, winkels en hotels en in private bedrijven is noodverlichting verplicht. Als de stroom uitvalt en het ineens donker is, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms zelfs paniek. Als in een groot en druk warenhuis plotseling de stroom uitvalt en iedereen in paniek een uitgang zoekt, dan kan een levensbedreigende situatie ontstaan. In dat geval zorgt een goede noodverlichtingsinstallatie ervoor dat iedereen het gebouw kalm en via de kortst mogelijke route kan verlaten.

Noodverlichting VDB Advies

o

Regelgeving

Er zijn diverse wetten en normen waarin wordt gesproken over noodverlichting. Er is echter geen hele logische basis waarin alle eisen staan vermeldt. De Arbo-wet, het bouwbesluit, NEN-EN 1838, NEN-EN 50172 zijn de basis voor het ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties. Doordat de overheid langzaam maar zeker terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen bij de eigenaar (bouwbesluit) en de gebruiker (Arbowet) te liggen.

Typen noodverlichting

Noodverlichting is een verzamelnaam welke verschillende functionaliteiten bevat. Elk hiervan heeft weer een eigen toepassingsgebied welke weer een eigen naamgeving bezit. Hieronder noemen we de meest voorkomende soorten noodverlichting;

1. Noodevacuatieverlichting. Geldt als voorziening voor mensen die bij een stroomuitval direct een locatie dienen te verlaten, of eerst nog een (gevaarlijk) proces moeten afsluiten. Noodevacuatieverlichting bestaat uit de hieronder opgesomde typen.

1.1 Vluchtrouteverlichting. vluchtroutevelichting zorgt ervoor dat gebouwen op een veilige manier kunnen worden verlaten door het verlichten van vluchtroutes en obstakels hierin zoals trappen.

1.2 Vluchtrouteaanduiding. Vluchtrouteaanduiding markeert de vluchtroute en is permanent verlicht. Ze zijn te herkennen aan de pictogrammen met diverse aanduidingen en zijn over het algemeen groen. De pictogrammen en kleuren worden beschreven in de NEN-EN ISO 7010.

1.3 Anti-Paniekverlichting. De anti-paniekverlichting stelt mensen in staat een plaats te bereiken vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van de vluchtroute.  Toegepast in risicovolle ruimten groter dan 60m2.#

1.4 Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico. Dit type is er voor de veiligheid van personen die voor hun werk verantwoordelijk zijn voor gevaarlijke processen. De verlichting stelt hen in staat de processen juist af te ronden zodat de veiligheid van andere personen in het gebouw niet in het geding komt. Bijvoorbeeld keukens, werkplaatsen of technische ruimten.

2. Vervangingsverlichting. Dit is volwaardige verlichting die inschakelt bij stroomuitval welke ervoor zorgt dat de normale werkzaamheden normaal kunnen worden voortgezet. Dit heeft voornamelijk een economische of technische reden en dus niet in de eerste plaats uit veiligheidsoogpunt.

Wat kunnen wij voor u betekenen op dit gebied:

– Opstellen ontwerp Noodverlichtingsinstallatie;

– Controle van de bestaande installatie op basis van de tekeningen en ruimtegegevens.

– Begeleiden van het traject om te komen tot een nieuwe installatie. Nieuwbouw of renovatie.

– Projectmanagement en controle bij het aanleggen van een nieuwe installatie.

– Hulp bij het controleren van voorstellen van derde partijen, bijvoorbeeld uw huidige leverancier.